Výsledek hledání pro výraz
E-mail obchod@pracovniochrana.cz  Telefon +420 604 131 626
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít

  Reklamační řád

  Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, internetovým obchodem Pracovniochrana.cz a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Pracovniochrana) a kupujícího (zákazník).

  Reklamace zasílejte na adresu:

  COOL Trading s.r.o.
  Jakubská 91/IV
  377 01, Jindřichův Hradec

  Obecné podmínky pro reklamace


  • Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba minimálně 24 měsíců. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.
  • Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční dobu konkrétní dovozce zboží do ČR.
  • Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům internetového obchodu Pracovniochrana.cz, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.
  • Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutno nahlásit poškození zásilky do 24h od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.
  • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
  • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
  • O vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

  Postup reklamace


  • Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte, prosím, se na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce. Tyto informace se dají taktéž ve většině případů zjistit na internetové stránce daného servisu či výrobce. Pokud servisní středisko není uvedeno, postupujte prosím dle návodu. Pokud jste zde našli servisní středisko Vašeho výrobku, bez váhání se na něj, prosím, obraťte.
  • Zboží zasílejte, pokud možno v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.
  • Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.pracovniochrana.cz, doporučujeme, napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do krabice přibalte doklad o koupi zboží. Reklamované zboží odešlete na na výše uvedenou adresu. Zásilku je vhodné zaslat doporučeně a pojistit. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.
  • Pokud jste registrovaný zákazník doporučujeme vyplnit on-line požadavek na vrácení - reklamaci zboží, který naleznete po přihlášení v sekci Můj Účet. Po odeslání požadavku Vám bude vystaveno číslo reklamace, která je dále pod tímto číslem vedena a zpracována. Jeho existence usnadňuje vzájemnou komunikaci a umožní Vám sledovat průběh reklamace na těchto stránkách.
  • Na krabici napište velkým písmem REKLAMACE a reklamační číslo, pokud Vám bylo přiděleno. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
  • Zákazník může rovněž zboží reklamovat osobně na provozovně na výše uvedené adrese

  Záruka vrácení kupní ceny


  Internetový obchod Pracovniochrana.cz poskytuje možnost vrácení zboží do 30 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení kupní ceny.

  Podmínky pro vrácení kupní ceny:

  • zboží musí být odesláno nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.
  • zboží musí být neporušené, originálně zabalené a nepoužité. Zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno.
  • zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení.
  • balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

  Závěrečná ustanovení


  • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★